RASTLINE NA TRAVNIKU

Na travniku najdemo številne vrste trav in zelišča.

  • Detelja

Copyright: SC

  • Ivanjščica
Copyright: SC
  • Regrat
Copyright: SC
  •  Kadulja

  • Grabljišče

  • Mak
Copyright: SC

Več o življenjskem okolju si lahko prebereš tukaj.