TRAVNIK

 

Copyright: SC

Travnik je življenjsko okolje, v katerem med rastlinami prevladujejo trave in zelišča, med živalmi pa žuželke. Na travniku pa so tudi rože. Predstavljajo 15 % slovenskega ozemlja. Prave naravne travnike, ki niso odvisni od človekovega vzdrževanja, najdemo pri nas predvsem nad gozdno mejo. Druge travnike človek vzdržuje s košnjo, ki jo izvede enkrat ali dvakrat letno. Travniki v nižinah so nastali zaradi krčenja gozdu. Če travnik ne kosimo več, pa je ta prepuščen zaraščanju [18.].

Travniki imajo velik pomen za človeka, saj kmetje tu pridelujejo krmo za živino. Tako nas travnik posredno oskrbuje z mesom, mlekom, volno, usnjem [19.]

Danes se zaradi opuščanja kmetijstva mnogi travniki zaraščajo nazaj v gozd, izginjajo zaradi spreminjanja v njive ali zaradi širjenja mest [7.].


Ali veš?

Travišča v Aziji se imenujejo stepa, travnata pokrajina v Severni Ameriki pa se imenuje prerija [11.].


Več o rastlinah na travniku si lahko prebereš tukaj.

Več o živalih na travniku si lahko prebereš tukaj.