UNIČEVANJE ŽIVLJENJSKIH PROSTOROV

Na svoje okolje ves čas vplivamo in ga spreminjamo. Marsikatera sprememba je koristna, na žalost pa imajo mnoge človekove dejavnosti lahko tudi škodljive posledice [13.].

Človek s svojimi dejavnostmi po vsem svetu zadaja poškodbe naravnim življenjskim prostorom in jih uničuje. Temu uničevanju smo priča vse od mrzle Arktike na severu, do afriškega travišča na jugu, od avstralskega Velikega grebena na vzhodu, do kostariških močvirnih območij na zahodu [12.].

IZSEKAVANJE GOZDOV

Vsako leto izgine iz obličja Zemlje od 60.000 do 20.000 kvadratnih kilometrov tropskega deževnega gozda. Človeške dejavnosti, ki so krive za uničevanje deževnih gozdov, so izsekavanje, živinoreja, požigalno poljedelstvo in rudarstvo [13.].

Izsekavanje deževnega gozda

Znanstveniki menijo, da bomo, če bomo s takim početjem nadaljevali, do leta 2030 izginili že skoraj vsi deževni gozdovi. Po izkrčenju gozda, ni več dreves, ki bi ščitila prst, da bi je voda ne odplavila ali veter ne odpihal. Posledica tega je zelo razširjena talna erozija in pogosto poplavljanje dolin, ki ležijo pod posekami [12.].

Več o uničevanju brazilskega  deževnega gozda si lahko pogledaš na spodnjem posnetku.


Ali veš?

V tropskem deževnem gozdu izumre vsak dan vsaj ena rastlinska ali živalska vrsta [12.].


 

ONESNAŽEVANJE VODA

V vodi je dobro topnih veliko snovi, zato je ta zelo ranljiva za onesnaževanje iz številnih virov — odplak iz gospodinjstva, odpadnih kemičnih snovi iz industrije in pesticidov iz kmetijstva, ki se iz prsti izpirajo v potoke in reke. Posebej nevarni za morski in obalni življenjski prostor so izlivi nafte, saj ti poškodujejo in umorijo veliko morskega življenja [12.].


Ali veš?

Tankerxxon Valdez je leta 1989 na obalah Aljaske izpustil več kot 50 milijonov litrov surove nafte. Nekatere živalske vrste in jate rib, ki živijo tam, si še danes niso povsem opomogle [12.].


Velik problem onesnaževanja okolja je tudi plastika za enkratno uporabo, to so vrečke, slamica, plastenke, plastični lončki, embalaža hrane … Večina te plastike se ne da reciklirati in pristane v naravi, največ v morju, kjer ogroža življenje živali [12.].

Zakaj plastika povzroča težave, si lahko prebereš na National Geographic Junior.

Več si lahko pogledaš na spodnjih posnetkih.

 


Kaj lahko narediš sam?

  • Uporabljaj stekleno ali  jekleno steklenico za vodo.
  • Ko se odpraviš v trgovino, vzemi svojo vrečko iz blaga.
  • Odpovej se slamicam.
  • Preden se odločiš za nakup, razmisli, ali stvar res potrebuješ.
  • Svojo plastično zobno ščetko lahko zamenjaš za leseno, ki jo lahko nato kompostiraš.