PREDSTAVITEV

Sva Sara Cizelj in Špela Lipovšek, študentki prvega letnika drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Poučevanje na razredni stopnji z angleščino  na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru predmeta informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju, sva v študijskem letu 2018/19 ustvarile spletno stran o življenjskih okoljih, pod mentorstvom  mag. Alenke Žerovnik.

Vso slikovno gradivo,  ki ni drugače označeno, je pridobljeno s CCO licenco iz strani Pixabay in Pexeles. Na spletni strani pa je tudi seznam vseh virov in literature, s katerimi sva si pomagali pri pisanju o življenjskih okoljih.

Na spletni strani boste našli osnovne informacije o različnih življenjskih okoljih. Pripravile pa sva tudi zanimive kvize, učne liste, miselne vzorce … s katerimi lahko ponovite znanje o življenjskih okoljih.

Upava, da boste med prebiranjem spletne strani uživali in se naučili nekaj novega.