OGROŽENE ŽIVALI

Vsak dan izumre nešteto živalskih in rastlinskih vrst, mi pa še kar naprej uničujemo njihove naravne življenjske prostore. Izumiranje živali je sicer naravni proces. Šibkejše vrste, ki se ne uspejo prilagoditi spreminjajočim se razmeram, izginjajo. Do zadnjega množičnega izumrtja živali je prišlo pred 65 milijoni let, ko so izginili dinozavri. Človek pa je pospešil izumiranje živali [12.].

Velika panda
Panda

Okoli 1000 velikih pand živi v gozdovih gorovij osrednje Kitajske, toda naravni habitat pande, katerega prehrana so bambusovi poganjki, se krči, ker vedno več zemljišč namenjajo za gradnjo in kmetijstvo [12.].

Afriški slon

Koala
Koala

Koale so nekoč živele po vsej Avstraliji, zdaj pa so zavarovane.; ljudje uničujejo njihov gozdni habitat, ko skušajo s požiganjem priti do novih obdelovalnih površin [12.].

Leviči
Zlati levič

Leviči so zelo majhne opice z zlatorumeno dlako, ki živijo v tropskih deževnih gozdovih Južne Amerike. Ker te gozdove človek intenzivno izsekava, leviči nimajo več primernega življenjskega prostora. V naravi jih zdaj živi le še okoli 300. Obstaja resna nevarnost, da bo ta vrsta opic v naravi kmalu izumrla [13.].


OGROŽENE ŽIVALSKE VRSTE V SLOVENIJI

Nekaj izmed teh živali, kot so črne štorklje, volkovi in risi, lahko vidiš v živalskem vrtu v Ljubljani.


Ali veš? 

Na Zemlji živi vsaj 14 milijonov vrst živali in rastlin. Brez te neverjetne raznovrstnosti ne bi mogel preživeti niti človek, saj mu zagotavlja hrano, gorivo, gradbeni material, zdravila in surovine za druge izdelke. Biotska raznovrstnost tudi blaži posledice in je naravna čistilna naprava, ki čisti zrak, vodo in odstranjuje razpadajoče snovi. Z izginjanjem vrst je okrnjena tudi biotska raznovrstnost, to pa pomeni večjo nevarnost, da ta čistilna naprava ne bo več mogla učinkovito opravljati svoje naloge [13.].