ŽIVALI IN RASTLINE V IN OB VODI

Tekoče vode

Organizmi, ki  živijo v vodotokih, so prilagojeni vodnemu toku, sicer bi jih ta takoj odnesel. So pritrjeni, zasidrani, zadržujejo se v zavetju prodnikov ali pa so spretni plavalci. Potoke in reke obrašča grmovje, drevje in drugo rastje, ki utrjuje obrežje. Listje, veje in drugi rastlinski deli, ki padejo v vodo, so pomemben vir hrane vodnim organizmom – bakterijam, glivam, živalskim enoceličarjem in živalim. Vir hrane v vodotoku so tudi alge, ki obraščajo kamne [7.].

Alge

Tu je veliko planktonskih alg in modrozelenih bakterij. Obrežje pa je zaraslo z obrežnim rastjem: rogozom, vodno peruniko, trstičevjem [7.]

Vodna perunika
Trstičevje
Rogoz

STOJEČE VODE

 V stoječi vodi živi tudi živalski plankton, na primer ličinke polžev in školjk, drobni rakci, živalski enoceličarji. Ti predstavljajo hrano večjim živalim, na primer ribam [7.].

Tu najdemo tudi različne vrste žab, kačo belouško, kačje pastirje, žuželke, polže, pijavke, rake [7.]

Vidri
Vodni drsalec
Copyright: SC
Raci
Pijavke, ki živijo v vodi in dihajo skozi kožo.
Krap (sladkovodna riba)
Čaplja
Kačji pastir

Ali veš?

Dvoživke, kot so krastače in žabe, se iz ličinke in paglavcev razvijejo v vodi, vendar večino odraslega življenja preživijo le v njeni bližin [3.].

Žaba

Ali veš?

Losos se rodi in pogine v sladki vodi, vmes pa živi v morju [3.].


Več o življenjskem okolju si lahko prebereš tukaj.