VIRI IN LITERATURA

Pri izdelavi spletne strani, sva si pomagali s spodaj našteto literaturo.

[1.] Burnie, D., Elphick, J., Greenaway, T., Tylor, B., Walisiewicz, M., Walker, R. (1999). Enciklopedija narave. Ljubljana: Slovenska knjiga.

[2.] Verilhac, F. (2007). Tisoč naravnih bivališč. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.  

[3.] Gifford, C. in Cadle, J. (2002). Najlepša knjiga o življenjskih okoljih. Tržič: Učila

[4.] Polži. Pridobljeno s:  https://sl.wikipedia.org/wiki/Polži (28. 11. 2018)

[5.] Taylor, B. (2003). Od pola do pola : poučen in poglobljen pregled življenja na zemeljskih tečajih. Ljubljana: Založba Grlica.

[6.] Ribnik. Pridobljeno s: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ribnik (20.12. 2018)

[7.] Bačič, T., Vilhar, B., Vilfan, M., Krajšek Strgulv, S., Fišer, C., Bevk, D., Tkavc., R. (2014.). SPOZNAVAMO NARAVO 7 Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole.Kranj: Založba Narava d. o. o. Pridobljeno s: http://botanika.biologija.org/spoznavamonaravo7/Spoznavamo-naravo-7_nepotrjena-verzija.pdf (11. 12. 2018)

[8.] Reka. Pridobljeno s: https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka (20.12. 2018)

[9.] Beggio, V. (2001). 366 in več … vprašanj in odgovorov. Ljubljana: Založba Karantanija.

[10.] Živali in rastline v morju. Pridobljeno s: http://soline.naravoslovje.net/bioloski-del/zivali-in-rastline-v-morju/ (3. 12. 2018)

[11.] Moore, P. (1997). Svetovi narave. Grosuplje: Mondena.

[12.] Walker, J. (1996). Posegi v naravo. Uničevaje življenjskih prostorov. Ljubljana: DZS.

[13.] Allaby, M. (1996). Šolska enciklopedija. Spoznavajmo okolje. Belgija: Tehniška založba Slovenije.

[14.] Hobotnice. Pridobljeno s: https://sl.wikipedia.org/wiki/Hobotnice (15. 12. 2018)

[15.] Moja velika knjiga o živalih. (2006). Ljubljana: Založba Tuma.

[16.] Lignji. Pridobljeno s: https://sl.wikipedia.org/wiki/Lignji (15. 12. 2018)

[17.] Sipe. Pridobljeno s: https://sl.wikipedia.org/wiki/Sipe (15. 12. 2018)

[18.] Travnik. Pridobljeno s: http://www.zrsvn.si/life/dokumenti/45/3/2007/04_tabla_mokroten_travink_527.pdf  (28. 11. 2018)

[19.] Travnik. Pridobljeno s: https://sl.wikipedia.org/wiki/Travnik (28. 11. 2018)

[20.] Spoznajmo živali. Pridobljeno s: https://zivali-v-soli.weebly.com/ (28. 11. 2018)