MORJE IN OCEAN

Copyright: SC

Morja oz. oceani so velike vodne mase med kontinenti, ki pa so med seboj povezani v celoto.  Voda prekriva več kot 70 % zemeljske površine, od tega je 97 % morske vode [9.].

Svetovno morje delimo na 5 oceanov: TIHI (PACIFIŠKI), ATLANTSKI, INDIJSKI, ARKTIČNI IN ANTARKTIČNI OCEAN [9.].

Tihi ocean je najgloblji, njegovo dno je globoko med 4.050 in 1.030 metri [9.].

Morja so slana, zaradi rudninskih soli, ki so v vodi. Slanost je odvisna od temperature, od rek, ki se zlivajo v morje in od morskih tokov [9.].

Morje ima zelo velik pomen za življenje, saj morske alge proizvedejo večino kisika, ki ga potrebujemo za življenje. Morje daje dom različnim živalim in rastlinam. Nekatere živijo v globinah blizu dna morja, nekatera živijo pod plitvino, nekatera pa na obali. Živali na obali so prilagojene na življenje tako v vodi kot na žgočem soncu, vetru in dežju. Spreminjanju nivoja vode pa pravimo plimovanje ali bibavica [9.].


Ali veš?

Plimovanje je gibanje morja, ki ga povzroča privlačnost Lune. Na tistem delu Zemlje, ki je najbližje Luni, Luna pritegne morsko vodo dvakrat dnevno, približno vsakih 12 ur. Menu pravimo plima, ki ji vsakih 6 ur sledi oseka (znižanje vodne gladine) [9.].


Več o živalih v morju si lahko prebereš tukaj.